11 Aprel, 09:14 | Baxılıb : 480
Maraqlı

Misir ehramları

Misir ehramları

Minlərlə il qabaq inşa edilmiş Misir ehramları hələ də özündə bir çox sirri gizlədir. Onları tikən insanlar, hər halda “metr” anlayışından xəbərdar olmamışlar.
Bununla yanaşı, onların ehramları gözəyarı tikmələri də ağlabatan deyildir.
Müasir dövrdə ucaldılmış göydələnlərin özündə belə, cüzi sapmalar, kənaraçıxma halları istisna edilmir. Elə isə ehramları tikənlər hansı ölçü vahidlərindən istifadə etmişdilər? Arşındanmı və ya xüsusi Misir ölçüsündənmi, bu, məlum deyildir.
İndi isə bu ehramların, xüsusilə də Giza ərazisindəki “Nəhəng Ehram”ın bəzi əsrarəngiz xüsusiyyətlərinə nəzər salaq:
Ehramlar hər biri 20 ton ağırlığında olan qaya parçalarından tikilmişdir. Bu qaya parçalarının yonulduğu karxanalar isə ehramların yerləşdiyi ərazidən 200 km uzaqlıqda yerləşirdi. Onların necə daşınması haqda ağlabatmayan fərziyyələt irəli sürülüb.
Ehram kimin şərəfinə tikilmişdisə, həmin fironun mumiyasının olduğu otağa günəş şüaları ildə iki dəfə – fironun doğum və taxtaçıxma günlərində düşür.
Mumiyaların tərkibində radioaktiv maddələr olduğundan onları ilk dəfə aşkara çıxaran 12 alim-arxeoloq xərçəng xəstəliyindən vəfat etmişdir.
Ehramların daxilində ultrasəs, radar, şüaötürmə cihazları işləmir.
Ehramın daxilinə bir qabda çirklənmiş su qoysanız, bir-neçə gündən sonra onu təmizlənmiş vəziyyətdə görəcəksiniz.
Ehramın daxilində süd bir-neçə gün xarab olmadan qalır və sonra yoğurta çevrilir.
Bitkilər ehramların daxilində daha tez inkişaf edirlər.
Ehramın daxilində 5 həftə qalmış sudan üz losyonu kimi istifadə etmək mümkündür.
Zibilqabındakı yemək qalıqları ehramın daxilində heç bir qoxu vermədən “mumiyalaşır”.
Kəsik, yanıq, sıyrılma yaraları həcmi böyük ehramların daxilində daha tez sağalır.
Ehramlardakı bəzi otaqların içərisində nəyin olduğu məlum deyildir; oraya girməyə müvəffəq olmuş tədqiqatçılar geri qayıtmamışlar. Bəzi tədqiqatçılar isə müxtəlif texnoloji üsullardan istifadə etsələr də məqsədlərinə nail ola bilməyiblər.
Ehramların içərisi yayda soyuq, qışda isə isti olur.
“Nəhəng Ehram”ın küncləri Nilin deltasını xəyali olaraq iki eyni hissəyə ayırır.
Giza ərazisindəki üç ehramın bir-birinə nəzərən yerləşmə şəkli Pifaqor üçbucağı formasındadır, yəni, ehramlar bu xəyali üçbucağın təpələrini əmələ gətirir. Üçbucağın yanlarının bir-birinə nisbəti isə 3X4 və 3X5-dir.
“Nəhəng Ehram”ın dörd küncünün sahə ölçüsü onun hündürlüyünün kvadratına bərabərdir.
“Nəhəng Ehram” Yer kürəsinin quru ərazisinin mərkəzində yerləşir.
“Nəhəng Ehram” dörd künclüdür.
Ehramlar böyük bir günəş saatını xatırladır. Belə ki, oktyabrın ortası və martın əvvəli aralıqlı müddət ərzində ehramın kölgələr “diaqram”ı mövsümləri və ilin uzunluğunu göstərir. Ehramı əhatələyən daş lövhələrin uzunluğu isə bir günün kölgə uzunluğuna bərabərdir. Kölgələr “diaqram”ının daş lövhələr üzərindəki hərəkəti sayəsində bir günün 0.2419 zaman kəsimində ilin uzunluğunu hesablamaq mümkündür.
“Nəhəng Ehram”dan Yer kürəsinin mərkəzinə (nüvəsinə) qədər olan məsafə onunla Şimal qütbü arasındakı məsafəyə bərabərdir. Eləcə də bu məsafə Şümal qütbü ilə Yer kürəsinin mərkəzi arasındakı məsafə ilə eynidir.
Ehramın hündürlük nöqtəsinin künclərə nəzərən yerləşmə şəkli çevrənin mərkəzində yerləşmiş nöqtə kimidir. Ehramın dörd üzünün əmələ gətirdiyi üçbucaqlar isə dünyanın ən böyük üçbucaqları sayılır.
Gizadan keçən meridian dünyanın su və quru hissələrini iki bərabər hissəyə bölür. Həmçinin, bu meridian Yer kürəsinin şimaldan cənuba doğru ən uzun quru hissəsindən keçən meridian sayılır.
“Nəhəng Ehram”ın bir küncündən onun təpəsinə qədər olan məsafə Şimal qütbünə qədərki məsafəni, kənar uzunluğu isə ekvatorun uzunluğunu ifadə edir.

Misir ehramları

Misir ehramları

Misir ehramları